r

"65 NĂM TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN CÔNG TY THAN MẠO KHÊ" - Phần 11.

Thứ hai - 04/11/2019 22:58
CHƯƠNG X
CÔNG TY THAN MẠO KHÊ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI,
HIỆN ĐẠI HÓA TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH (2005-2014)
 
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương
Lao động hạng Nhất cho Công ty Than Mạo Khê năm 2003 (Ảnh tư liệu công ty).
 
I. CÔNG TY THAN MẠO KHÊ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO SẢN XUẤT KINH DOANH (2005-2009)
Năm 2005 là năm các cấp uỷ Đảng trong cả nước tiến hành Đại hội đại biểu tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng. Trong bối cảnh đó, ngành than có sự thay đổi lớn về cơ chế quản lý, chuyển từ mô hình Tổng công ty sang Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thực hiện sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. Tháng 8-2005, Đảng bộ Công ty than Mạo Khê tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội đã đánh giá kỹ những kết quả đạt được và những tồn tại trong nhiệm kỳ qua trên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, công tác chăm lo đời sống CNVC và quá trình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.
Trên cơ sở nhận định, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cả về khách quan và chủ quan giai đoạn 2005-2010, Đại hội đã xác định mục tiêu của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ mới, đó là: “Đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu. Đầu tư thiết bị và áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào khấu than và đào lò. Duy trì diện sản xuất than hiện có, tập trung triển khai các dự án phát triển mỏ xuống mức sâu, bảo đảm KTCB-ATLĐ (kỹ thuật cơ bản an toàn lao động). Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dần đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC. Làm tốt công tác quốc phòng toàn
dân. Giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Xây dựng các đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh”. Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu quan trọng trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ.
Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXVIII trong điều kiện có nhiều khó khăn, nguồn tài nguyên ngày càng xa trung tâm, nhiều lò chợ giáp với các phay phá địa chất, vỉa biến động nhiều, than khai thác không đảm bảo chất lượng so với kế" hoạch, nhiều phân xưởng vỉa than mỏng, đá kẹp nhiều phải thêm công tách đá để nâng cao chất lượng, nhiều lò chợ phải chuyển diện sản xuất do đến giới hạn dừng hoặc chất lượng than xấu, giá cả một số loại vật tư, nguyên liệu đầu vào như xăng, dầu, sắt thép tăng, làm cho công tác quản trị, giá thành gặp nhiều khó khăn.
Đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào khai thác và đào lò. Đối với khai thác than hầm lò, trong năm 2005- 2006, Công ty tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ khai thác chia lớp ngang nghiêng ở các phân xưởng KT7, KT11, công nghệ khai thác chèn lò toàn phần kiểu KAKUCHI của Nhật Bản tại vỉa 8 tây tầng -25/+30. Năm 2007, tổ chức lắp đặt giá thuỷ lực di động XDY-1T2/LY tại 4 phân xưởng khai thác bằng công nghệ lò chợ chia lớp ngang nghiêng: KT2, KT7, KT10, KT11. Riêng PXKT6 đã lắp đặt hoàn chỉnh giá thuỷ lực di động XDY khai thác theo công nghệ lò chợ hạ trần thu hồi than nóc; PXKT5 lắp đặt giá thuỷ lực ZH 1600/16/24Z vào khai thác lò chợ, đây là những công nghệ mới lần đầu được áp dụng. Để tiết kiệm chi phí và giảm giá thành, Công ty đã đưa vì neo vào chống giữ trong các đường lò đá. Đối với việc thi công đào lò CBSX ở mức -150, từ năm 2007, đơn vị đã xử lý xong việc đào lò qua phay FA an toàn, được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao.
Các khâu từ thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy móc cơ điện phục vụ sản xuất đã được chủ động. Dây chuyền cơ giới ô tô, máy xúc, máy gạt phục vụ kịp thời nhà sàng và khai thác lộ vỉa.
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và tăng trưởng. Mặc dù việc khai thác than hầm lò gặp khó khăn do đến giới hạn dừng hoặc chất lượng than xấu, song với tinh thần chủ động, sáng tạo của các phòng, ban tham mưu, của CBCNV các phân xưởng đã khắc phục mọi khó khăn, xử lý kịp thời mọi phát sinh. Sản lượng than hầm lò đã liên tục tăng trưởng, thể hiện công tác đầu tư có chiều sâu và sự phát triển bền vững. Nhiều lò chợ đạt công suất trên 12 vạn tấn/năm như KT1, KT2, KT3. Doanh thu năm 2005 đạt 603 tỷ đồng, năm 2009 là 847 tỷ đồng, tăng trưởng 40%. Nộp ngân sách nhà nước năm 2005 là 19 tỷ đồng, năm 2009 đạt 53 tỷ đồng, tăng trưởng 179%.
Công tác an toàn - bảo hộ lao động được đặc biệt quan tâm. Công ty đã tổ chức lực lượng giám sát an toàn chuyên trách. Năm 2007, bộ máy làm công tác AT-BHLĐ cấp Công ty được kiện toàn với 19 người và 24 hội đồng BHLĐ cấp phân xưởng gồm 77 người, mạng lưới ATVSV gồm 283 người được bố trí đầy đủ ở các tổ sản xuất. Hàng năm đều tổ chức cho CBCNV đăng ký bảo đảm AT-BHLĐ. Đặc biệt với mỏ siêu hạng về khí nổ CH4, công tác thông gió và quản lý khí mỏ được quan tâm hàng đầu. Trong năm 2005, đã thành lập Phòng Thông gió và quản lý khí mỏ. Giám sát chặt chẽ việc vận hành sử dụng 2 hệ thống quan trắc tập trung của Nhật Bản và Ba Lan kết hợp đo khí bằng tay tại các đường lò. Năm 2005, đã thi công xây dựng trạm quạt gió chính mức +120, chính thức hoạt động từ tháng 1-2006. Chủ động đầu tư, mua sắm các trang thiết bị hiện đại, tất cả các gương lò đi trong đá, trong than đều được tổ chức khoan thăm dò phòng chống bục nước.
Công tác quản trị tài nguyên có nhiều cố gắng trong việc khai thác các lộ vỉa, các khu vực hầm lò gần biên giới mỏ, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Việc dự báo địa chất, địa chất thuỷ văn đã đi vào nền nếp. Công tác thông gió, thoát nước đã đáp ứng tốt cho sản xuất, nhất là với yêu cầu nghiêm ngặt mỏ có hàm lượng khí nổ siêu hạng, khai thác ở độ sâu -150m. Trong những năm qua, việc đảm bảo giữ vệ sinh môi trường đã đặt ra những đòi hỏi hết sức cấp thiết, vừa giải quyết vấn đề giữ vệ sinh công nghiệp cho khâu sản xuất hiện tại, vừa phục hồi môi trường, cảnh quan khu mỏ do lịch sử để lại từ nhiều năm trước, đồng thời giải quyết mối quan hệ gắn bó giữa Công ty với nhân dân và chính quyền địa phương.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng hiện đại hoá, tập trung, theo chiều sâu, nhằm nâng cao công suất khai thác, vận chuyển, sàng tuyển than. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005 đạt 92,3 tỷ đồng. Năm 2007 đạt 167 tỷ đồng, năm 2009 là 278 tỷ đồng, tăng trưởng 193%. Đã tập trung đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng như Hệ thống băng tải ngoài trời từ sân công nghiệp MK1 về nhà sàng; Dây chuyền nâng cao chất lượng than, hệ thống tời hỗ trợ người đi bộ tại giếng chính +30/-25 và từ -80/-150, trạm quạt gió mức +120, trạm máy phát điện dự phòng 2.500KVA. Hệ thống mương thoát nước mặt bằng +30. Lắp đặt và cải tạo hệ thống dây chuyền sàng 2, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đưa khung giá di động ZH1600/16/24Z vào hoạt động; thay thế" dây băng tải lõi thép B.1000 lắp đặt ở giếng chính mức -80 và dây băng tải thuộc phân xưởng sàng tuyển than. Đưa tổ hợp giàn chống 2ANSH vào khai thác than vỉa dốc ở lò chợ vỉa 8 tây tầng -25/+30 thuộc phân xưởng khai thác 12.
Nhiều trang thiết bị phục vụ khai thác, vận tải thường xuyên được sửa chữa, đầu tư mua sắm. Năm 2005 mua sắm 3 máy nén khí di động phòng nổ, 02 máy xúc đá, 20 xe goòng 3 tấn, 9 bộ máy cào, 01 máy đào lò AM 45. Năm 2007 tiếp tục đầu tư mua sắm hệ thống giá thuỷ lực di động XDY-1T2/LY cho lò chợ lớp trụ hạ trần và chia lớp ngang nghiêng, hệ thống giá khung di động ZH1600/16/24Z cho lò chợ áp dụng công nghệ hạ trần, 5 xe vận tải 20 tấn, 3 xe vận tải 16 tấn, 1 máy xúc thuỷ lực gầu ngược 2,8m3/gầu, 1 máy xúc Kawasaki 4m3/gầu, 5 máy xúc đá hầm lò, 14 máng cào tải than 80 tấn/giờ và 100 xe goòng 3 tấn.
Do chất lượng than của Công ty Than Mạo Khê không cao, tỷ lệ than cục thấp, nên Công ty rất quan tâm đến công tác KCS và tiêu thụ. Về công tác tổ chức, từ năm 2007, Công ty quyết định thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng than. Tăng cường công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật. Thường xuyên cập nhật và dự báo sớm, chính xác về điều kiện địa chất, lập tiến độ đào lò, khai thác than hợp lý để có phương án cho các đơn vị chủ động trong sản xuất. Nhiều biện pháp quản lý chất lượng được áp dụng như: Theo dõi và cập nhật chất lượng của các phân xưởng khai thác than hầm lò 1 tuần/lần để sớm có biện pháp chỉ đạo, trải lưới thép nóc lò để hạn chế tụt nóc. Kết hợp với Viện KHCN mỏ để áp dụng công nghệ tuyển than có chất lượng xấu (bằng phương pháp huyền phù tự sinh, dây chuyền tuyển manhêtit). Một số lò chợ có chất lượng than xấu được bố trí chuyển sang diện sản xuất có chất lượng than tốt hơn. Công tác pha trộn chuẩn bị chân hàng, điều hành tiêu thụ đã có nhiều chuyển biến. Phối kết hợp với ngành đường sắt, đường thuỷ để vận chuyển tiêu thụ than cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại, phân đạm Hà Bắc, phục vụ xuất khẩu và một số hộ tiêu thụ lớn khác. Đầu tư nâng cấp sàng BKG của hệ thống sàng cũ bằng sàng GIN62A để nâng cao hiệu suất tách than cám, qua đó tăng tỷ lệ thu hồi than. Vì vậy, trong giai đoạn 2005-2010, mặc dù sản lượng than nguyên khai hàng năm không tăng, nhưng doanh thu hàng năm của Công ty vẫn tăng, trong đó có nguyên nhân từ tăng chất lượng khai thác và chế biến.
Công tác tổ chức lao động đã tập trung giải quyết tình trạng mất cân đối cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ thợ lò, bổ sung kịp thời lao động cho dây chuyền sản xuất chính, hoàn thiện các quy chế định biên, định mức lao động, quy chế trả lương, trả thưởng. Đổi mới về công tác tổ chức sản xuất, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng lao động.
Hoạt động tài chính có nhiều cố gắng, bảo đảm đủ tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của CBCNVC, trích nộp ngân sách nhà nước đầy đủ. Công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn giải pháp hoàn thiện, phòng ngừa sai phạm. Công tác kế hoạch và quản lý có nhiều tiến bộ. Việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh được thực hiện tốt theo tháng, quý, năm, trên cơ sở kế hoạch tổng thể hàng năm Tập đoàn giao. Việc giao kế hoạch đầu kỳ cho các phân xưởng đã sát với thực tế, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, rà soát việc triển khai thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó nhanh chóng phát hiện những vướng mắc, khó khăn, kịp thời đề xuất các phương án thay thế, hoặc đề nghị Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Đã xây dựng và ban hành hướng dẫn quy chế, định mức giao khoán và quyết toán chi phí sản xuất kịp thời, chính xác, tạo ra phong trào hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, điện năng của các phân xưởng, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ biện pháp tiết kiệm, tận dụng vật tư cũ sẵn có trong những năm qua, kho vật tư của Công ty đã giảm hàng chục tỷ đồng tồn kho, đây chính là kết quả thiết thực nhất của phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC Công ty than Mạo Khê tích cực tham gia.
Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động lao động sản xuất, công tác chăm lo đời sống CNVC, người lao động luôn được quan tâm. Các chế độ bồi dưỡng độc hại, bữa ăn sau ca được đảm bảo. Duy trì chế độ nghỉ điều dưỡng, khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động. Hàng năm, Công ty chi tiền và hỗ trợ phương tiện cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát theo tiêu chuẩn. Những người lao động giỏi, có thành tích xuất sắc được mời đi tham quan, nghỉ dưỡng ở trong và ngoài nước. Công nhân lò được phục vụ tắm nước nóng, được giặt quần áo bảo hộ, giặt ủng. Công nhân ở nhà tập thể của Công ty không phải trả tiền. Do hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiền lương của công nhân liên tục được cải thiện, năm 2005, thu nhập bình quân của Công ty đạt 2,396 triệu/người/tháng, năm 2009 tăng lên 5,8 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần của người lao động được xây dựng mới, được sửa chữa, nâng cấp như nhà truyền thống, nhà văn hoá, nhà sinh hoạt mỏ, khu tập thể Quang Trung. Những gia đình công nhân gặp khó khăn, bị tai nạn lao động, gia đình thuộc diện chính sách được thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời. Mối quan hệ giữa Công ty và nhân dân, chính quyền địa phương luôn được duy trì. Công ty còn tích cực, chủ động tham gia đóng góp các quỹ xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam-đioxin, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đóng góp từ thiện cho các tổ chức xã hội trên địa bàn, thể hiện sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng.
Song song với tập trung phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác an ninh quốc phòng được Đảng uỷ, Ban Giám đốc luôn quan tâm chỉ đạo. Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Công ty luôn coi trọng công tác quốc phòng an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiểu đoàn tự vệ thường xuyên củng cố và tổ chức tập luyện theo đúng kế" hoạch, dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương. Tổ chức kết nghĩa và giúp đỡ Đại đội 6 bộ đội biên phòng (đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) đóng quân ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các địa bàn sản xuất, công tác của Công ty ngày một tốt hơn. Công ty phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, tổ chức lực lượng liên ngành, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép. Tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi CBCNV đã tham gia quân ngũ nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày hội quốc phòng toàn dân. Tiếp nhận lại các công nhân của Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở lại Công ty làm việc.
Hoạt động của tổ chức công đoàn và các đoàn thể quần chúng được quan tâm. Trong giai đoạn 2005-2010, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty tích cực tuyên truyền, vận động CNVC, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Công ty; tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia thi thợ giỏi, nâng bậc hàng năm; đẩy mạnh hoạt động văn hoá thể thao. Trong 5 năm, Công đoàn Công ty đã đảm nhận 1.500 công trình, phần việc, hoàn thành vượt thời gian, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, phối hợp với chuyên môn xây dựng các quy chế liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đề nghị Tập đoàn hỗ trợ tiền xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 2 tỷ đồng; vận động đoàn viên đóng góp tiền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với số tiền nhiều tỷ đồng. Với những thành tích trong hoạt động, năm 2009, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, triển khai cuộc vận động “tuổi trẻ Đoàn Than Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai tích cực các nghị quyết của Đảng, của Trung ương Đoàn. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao. Tổ chức nhiều phong trào hành động tuổi trẻ như Phong trào Thanh niên xung kích, sáng tạo, tham gia quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh, học tập nâng cao trình độ, Phong trào Thanh niên thi đua lao động sáng tạo, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, xung kích đảm nhận các công trình phần việc, xây dựng các mô hình thanh niên quản lý, Phong trào Thanh niên nêu cao tinh thần yêu nước, đi đầu giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, nhân đạo từ thiện. Tuổi trẻ Công ty luôn xung kích đi đầu, cùng với chuyên môn đảm nhiệm nhiều công trình, phần việc khó, trọng điểm như công trình: Lắp đặt tời hỗ trợ người đi bộ tại giếng chính -25, công trình đào 300m lò mở diện khai thác mới tại mức +25 Tràng Khê... Trong nhiệm kỳ, việc xây dựng những mô hình thanh niên quản lý và tham gia quản lý trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các mô hình: Lò chợ công suất kỷ lục 13 vạn tấn/năm của PX KT3, tổ đào lò đá thanh niên quản lý Lê Đức Hiền PX Đá 5 với kỷ lục 650 m/năm, được lãnh đạo Tập đoàn và Công ty khen thưởng. Thông qua hoạt động thực tiễn, 566 đoàn viên ưu tú được lựa chọn cử đi học lớp nhận thức về Đảng, 281 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XXVIII, trong giai đoạn 2005-2010, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, củng cố công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thường xuyên đạt 95-97%, nhiều hội nghị tuyên truyền đã mời báo cáo viên Trung ương về truyền đạt Nghị quyết. Đảng bộ Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 3 chuyên đề, 10 nội dung. Sơ kết 3 năm cuộc vận động (2007-2009) đã biểu dương 8 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu cấp Công ty, 03 cá nhân được Tập đoàn biểu dương. Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công ty đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 500 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, thông qua thử thách rèn luyện, 359 đoàn viên, quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 50 đảng viên là nữ. Qua tổng kết đánh giá xếp loại hàng năm, số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt hơn 73%, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82%. Toàn Đảng bộ không có chi bộ yếu kém, có 12 chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc liên tục 4 năm. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, có 01 đồng chí đảng viên xuất sắc tiêu biểu được Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng Bằng khen và 03 đồng chí được Tập đoàn TKV khen thưởng.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra, xử lý kỷ luật 50 đồng chí, trong đó khiển trách 36, cảnh cáo 11, cách chức 01, khai trừ 02 trường hợp ra khỏi Đảng.
Đầu năm 2010, do tác động của cơ chế thị trường và mặt trái của xã hội, một số đồng chí cán bộ quản lý và chiến sĩ phòng Bảo vệ do thiếu trách nhiệm trong quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, gây hậu quả nghiêm trọng nên một số đồng chí cán bộ đã bị xử lý kỷ luật và pháp luật. Tháng 6-2010, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã điều đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ, Giám đốc Công ty Than Uông Bí về làm Giám đốc Công ty. Đồng chí cùng với cán bộ, công nhân tháo gỡ khó khăn ổn định sản xuất.
Hưởng ứng Nghị quyết liên tịch giữa Tổng Giám đốc và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, giám đốc và Công đoàn Công ty đã liên tục tổ chức nhiều đợt phát động thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua: Lao động giỏi, xung kích sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi đua xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà của nữ CNVC... đã trở thành mục tiêu phấn đấu thường xuyên của các đơn vị trong toàn công ty. Kết quả của phong trào thi đua những năm qua đã có hàng trăm lượt cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, Tập đoàn, cấp Bộ Công thương. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các loại; 01 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
II. CÔNG TY THAN MẠO KHÊ ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA TRONG SẢN XUẤT, TÍCH CỰC CHĂM LO, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN (2010-2014)
Tháng 6 năm 2010, Đảng bộ Công ty than Mạo Khê tiến hành Đại hội lần thứ XXIX, Đại hội đề ra mục tiêu: “Phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Áp dụng công nghệ mới vào khai thác, đảm bảo an toàn lao động, môi trường sinh thái; tăng năng suất, cải thiện chất lượng than. Tăng cường quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC. Làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh, đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh”. Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.
Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra cũng như sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết (năm 2010) với không ít khó khăn tác động và ảnh hưởng đối với sản xuất kinh doanh than như: lãi suất vay cao, giá cả nhiều loại vật tư thiết bị tăng cao... trong khi đó điều kiện của Công ty còn nhiều khó khăn: Một số diện sản xuất xa trung tâm, vỉa than có biến động lớn về địa chất, chất lượng than kém, công tác quản lý tài nguyên trong ranh giới mỏ còn diễn biến phức tạp, công tác tổ chức của Công ty có nhiều biến đổi nên phần nào đã ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, quản lý sản xuất kinh doanh. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn (TKV), sự lãnh đạo đúng hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty nên năm 2010 Công ty sản xuất vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 1.622.172 tấn/1.600.000 tấn đạt 101% kế hoạch. Năm 2011 sản xuất 1.780.497/1.722.000 tấn than nguyên khai đạt 103% kế hoạch.
Bước sang năm 2012, 2013 và những tháng đầu năm 2014 do tác động và chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và sự giảm sút của nền kinh tế trong nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cắt giảm kế hoạch sản lượng khai thác than do nhu cầu tiêu thụ giảm. Từ đó kéo theo sự giảm sút về việc làm và thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn nói chung và Công ty Than Mạo Khê nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén và kịp thời của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty, nên sản lượng khai thác than cả năm 2012 của Công ty vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: 1.718.000 tấn/1.650.000 tấn, đạt 104%; năm 2013 đạt 1.848.075 tấn/1.800.000 tấn, đạt 103%.
Công ty luôn duy trì 21 phân xưởng sản xuất hầm lò, trong đó có 13 phân xưởng khai thác, 4 phân xưởng đào lò, 3 phân xưởng vận tải và 1 phân xưởng thông gió cấp cứu mỏ.
Nhằm tăng nhanh sản lượng, hàng năm Công ty quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Năm 2010, hoàn thành dự án đầu tư đưa tời trục JK2,5m vào hoạt động đáp ứng yêu cầu phục vụ vận chuyển công nhân, vật tư thiết bị của các phân xưởng khai thác và đào lò làm việc ở mức -150. Đầu tư dàn chống 2ANSH (số 2), hệ thống giám sát khí mêtan. Năm 2011, Công ty thực hiện kế" hoạch đầu tư của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam như: Hệ thống dây truyền tuyển khí (hoàn thành và đưa vào vận hành tháng 8/2011); triển khai dự án tuyến băng tải than từ xưởng sàng 56 đến cảng Bến Cân; hệ thống cấp than cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê; dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150... Năm 2013, Công ty tiếp tục đưa vào sử dụng một số dự án như: khu nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên; dự án áp dụng giá khung thuỷ lực di động trong công nghệ khai thác lò chợ trụ hạ trần cho các vỉa than có độ dốc đến 450; dự án phun sương dập bụi nhà sàng tuyển và tuyến đường khu vực cửa lò Công ty; dự án xử lý nước thải mặt bằng sân công nghiệp +17... Kinh phí cho công tác xây dựng cơ bản mỗi năm một tăng.
Cùng với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Than Mạo Khê còn tập trung nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ tháng 7 năm 2010, Công ty lựa chọn thí điểm và triển khai rộng khắp việc chống vì sắt S:7m2 đối với các lò dọc vỉa than, giảm mét xén và duy trì tiết diện lò. Năm 2011, Công ty tiến hành thử nghiệm các vì chống kín 4 mặt hình tròn móng ngựa vào chống ở các đường lò dọc vỉa than để tăng độ ổn định của các đường lò. Năm 2013 đưa công nghệ giá phân thể vào khai thác lò chợ vỉa 9B Đông tầng -150/-80.
Để phục vụ tốt việc vận chuyển, bốc dỡ đất đá, than hàng năm Công ty thường xuyên quan tâm đầu tư trang thiết bị xe máy đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2010, tổng sản lượng kéo than, đá và vật tư: 1.797.426 tấn đạt 103% kế hoạch, năm 2011, tỷ lệ huy động và sử dụng ô tô xe máy hoạt động bình thường (ô tô 44/46 cái đạt 95%; máy gạt 7/8 cái đạt 87%; máy xúc 10/10 cái đạt 100%...). Năm 2012 bốc xúc 3,6 triệu tấn/3,1 triệu tấn, đạt 118% kế" hoạch, san gạt 3,2 triệu tấn/2,8 triệu tấn, đạt 114% so với kế hoạch.
Đẩy mạnh sản xuất đi đôi với tăng cường công tác an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra chéo kỹ thuật giữa các phân xưởng, kịp thời bổ sung các biện pháp cho các phân xưởng nên ít xảy ra tai nạn. Mặt khác, tích cực tập huấn, bồi dưỡng huấn luyện, kiểm tra quản lý quy trình kỹ thuật cho người lao động, biên soạn nhiều tài liệu về quy trình, quy định vận hành thiết bị và an toàn về công tác cơ điện...
Để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên, Công ty tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thường xuyên giáo dục huấn luyện, kiểm tra quản lý kiến thiết cơ bản và vệ sinh an toàn lao động, tổ chức phục vụ cứu hộ, cấp cứu, nâng cấp cải tạo nhà sàng... Tuy nhiên, do ý thức chấp hành và tính chủ động ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động trong công nhân chưa nghiêm túc nên tai nạn lao động còn cao, năm 2010 xảy ra 28 vụ, làm 3 người chết, 26 người bị thương, năm 2011 xảy ra 35 vụ. Từ năm 2012 do làm tốt công tác an toàn lao động, đổi mới phương thức tuyên truyền về kỹ thuật an toàn lao động đến các đơn vị sản xuất nên số vụ tai nạn lao động trong sản xuất giảm hẳn so với năm 2011, 2010, chỉ để xảy ra 11 vụ, năm 2013 là 23 vụ.
Tiêu thụ sản phẩm là một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, lãnh đạo Công ty đã chủ trương kịp thời đẩy mạnh tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Mặt khác coi trọng chất lượng từ khâu khai thác đến sàng tuyển, phân loại, chế" biến, vì vậy Công tác sàng tuyển luôn duy trì ổn định, hàng năm chủ động duy tu bảo dưỡng thiết bị hệ thống máy sàng khô và dây chuyền máy tuyển đáp ứng nhu cầu sàng hết than theo sản xuất, đặc biệt Công ty đã chỉ đạo vận hành hiệu quả dây chuyền tuyển khí để tuyển cám 7a pha trộn với cám 6a, đáp ứng chân hàng tiêu thụ cám 6b cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê và xuất khẩu.
Sản xuất phải đi liền với bảo vệ thành quả đã đạt được, hàng năm Công ty xây dựng phương án bảo vệ tài sản, tài nguyên và tiếp tục thực hiện triển khai mô hình tự quản để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, tăng cường lực lượng quản lý, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Công ty quản lý. Những vụ lấn chiếm, khai thác trái phép, trộm cắp than... việc công nhân vi phạm các tệ nạn xã hội, nội quy, quy chế của Công ty được xử lý nghiêm minh. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận và giải quyết cụ thể, thỏa đáng, dứt điểm.
Sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho hơn 5.000 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, thu nhập bình quân hàng năm ngày một tăng, năm 2010 đạt 7.188.000 đồng/người/tháng, đạt 107% kế hoạch, tăng so với năm 2009 là 24%; năm 2011 đạt 8.952.000 đồng/người/tháng, so với kế" hoạch Tập đoàn TKV giao 8.170.000 đồng/người/ tháng, đạt 109%; năm 2012 đạt 8.750.000 đồng/người/tháng, so với kế hoạch Tập đoàn TKV giao 8.110.000 đồng/người/ tháng, đạt 107%. Hàng năm Công ty chi hàng chục tỷ đồng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ, giám định thương tật cho những công nhân bị tai nạn lao động. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng, tham quan du lịch... Xây dựng một số công trình như: Trạm xá, nhà ăn, nhà tắm... đặc biệt Công ty đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân trị giá hàng trăm tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Hàng năm Công ty tổ chức khám bệnh cho hơn 10 nghìn lượt người, cấp phát thuốc trên 15 nghìn đơn. Công tác kiểm tra môi trường lao động, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên kịp thời và hiệu quả.
Vừa tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần, cán bộ công nhân viên Công ty than Mạo Khê còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ vào quỹ từ thiện, hỗ trợ người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt... Đoàn thanh niên Công ty phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và các nhà trường trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, thường xuyên động viên các em học giỏi, làm nhiều việc tốt... tham gia các hoạt động chống các tệ nạn xã hội như: nghiện hút, giữ gìn an ninh trật tự xã hội...
Đi đôi với sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ và hoạt động của các đoàn thể chính trị Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...
Công tác tổ chức và cán bộ được Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty quan tâm thường xuyên, năm 2010 Công ty thành lập mới 03 phân xưởng (Xây dựng, Đời sống - dịch vụ, Vận tải 3), bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý: 39 cán bộ từ Phó Quản đốc trở lên. Trong công tác tổ chức sản xuất, năm 2011 Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác để chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức sản xuất các phân xưởng khai thác than gặp khó khăn như KT7, KT13. Hoàn thành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Bước sang năm 2012, Công ty thành lập 3 đầu mối gồm: Trạm y tế (01/01/2012), phòng Thi đua văn hóa thể thao (ngày 01/5/2012) và Ban quản lý dự án Giếng đứng (ngày 01/12/2012).
Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 01/8/2013 Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH 1TV thành đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (chi nhánh của TKV). Công ty tiến hành điều chuyển chức năng nhiệm vụ thanh tra pháp chế từ phòng Bảo vệ quân sự sang phòng Kiểm toán; sáp nhập phòng tin học về Văn phòng, phòng Xây dựng - Môi trường về phòng Đầu tư, tách phân xưởng điện nước thành 2 phân xưởng Điện và Nước. Lập và triển khai xong phương án đổi mới cơ cấu chuyển đổi Công ty. Chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành mới các Quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, quy định trả lương và quy chế" khen thưởng...
Đảng uỷ Công ty hàng năm tập trung làm tốt công tác lãnh đạo tuyên truyền thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Hàng năm qua đánh giá, xếp loại có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng uỷ quan tâm, năm 2011 kết nạp được 70 đảng viên mới, năm 2012 kết nạp 67 đảng viên mới, năm 2013 kết nạp 69 đảng viên mới.
Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình triển khai các mặt công tác, trong đó việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng từ các chi bộ đến Đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Công ty, với chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, 100% cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ, 97% đảng viên tham gia học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tu dưỡng rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức lối sống quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân giữ vững danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, Đảng ủy Công ty tập trung khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm tốt công tác an toàn bảo hộ lao động và bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Đến nay không còn hiện tượng khai thác than trái phép, hầu hết cán bộ, đảng viên giữ gìn được phẩm chất đạo đức lối sống...
Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”. Tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn - Đoàn thanh niên về thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động. Tuyên truyền hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền học tập Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI), chú trọng nhân điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong hoạt động đoàn thể, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống.
Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty có nhiều đổi mới đã mang lại hiệu quả, thể hiện qua các phong trào thi đua, phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc khó, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm. Chính vì vậy, trong 5 năm từ 2008 đến 2012, toàn Công ty có 849 sáng kiến và đề tài áp dụng khoa học kỹ thuật làm lợi cho Công ty gần 80 tỷ đồng, có 10 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Công ty đã tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến cải tiến trên 2 tỷ đồng.
Qua các phong trào thi đua lao động sản xuất đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu thi đua các cấp về thành tích lao động sản xuất, trong công tác. Công đoàn Công ty vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, 7 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu thi đua khác.
Đoàn thanh niên Công ty làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Hàng năm phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng thanh niên. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2014. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, các mô hình thanh niên tham gia quản lý, công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự đã được Đoàn thanh niên triển khai đạt hiệu quả cao. Năm 2013, Đoàn thanh niên Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Hội cựu chiến binh Công ty hàng năm làm tốt công tác tuyên truyền trong các phân hội, chi hội và hội viên thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Làm tốt việc tham mưu trong công tác tuyển quân làm nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty...
(Còn tiếp....)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay7,368
  • Tháng hiện tại184,109
  • Tổng lượt truy cập9,710,856
chay trai
qc chay phaiii
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây