r

TKV 2018: “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”

Thứ hai - 12/03/2018 09:19

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2018, Tạp chí TKV đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. 8 câu hỏi - trả lời dưới đây cũng chính là tâm nguyện của người đứng đầu Tập đoàn, mong ước và gửi gắm toàn thể CBCNVC toàn ngành cùng hành động hướng tới một TKV “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”, giữ vững là một trong những trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

1.Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, do đó Chính phủ xác định phương châm hành động là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”. Với chỉ đạo này của Chính phủ, năm 2018 TKV sẽ hưởng ứng tinh thần ấy thế nào, thưa Chủ tịch?

Trước hết phải khẳng định, năm 2017 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chính phủ với phương châm “Kiến tạo và Hành động” đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, luôn kiên định và bám sát mục tiêu tăng trưởng kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất để triển khai thực hiện. Do đó kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP vượt kế hoạch ngoạn mục đạt 6,81%; hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đề ra. Cùng với đó, Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp, kiến tạo một môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, bảo đảm thực thi pháp luật. Tôi cho rằng, kết quả cũng như bài học kinh nghiệm của năm 2017 sẽ là tiền đề căn bản tạo nên những “cú hích” đột phá trong năm 2018. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018 với phương châm hành động “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Tất cả những điều này đều có tác động trực tiếp đến TKV. Vượt qua mọi khó khăn, năm 2017, TKV đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu SXKD cũng như nộp ngân sách được đảm bảo, bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhất là lợi nhuận của Tập đoàn đạt hơn 2.500 tỷ đồng, vượt 1.500 tỷ đồng so với năm 2016, một số dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn đi vào sản xuất đạt hiệu quả tốt… Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và để phù hợp với thực tiễn hoạt động của TKV, chúng tôi cũng đặt ra phương châm hành động của Tập đoàn trong năm 2018 là “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”.

2.Ông vừa nhắc đến phương châm xuyên suốt của TKV trong năm 2018 là “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật” - đây cũng là con đường tất yếu phù hợp với xu thế, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để TKV phát triển bền vững trong những năm tới. Vậy ông có thể “giải mã” khái quát bốn cụm từ khoá ấy?

Cần hiểu như thế này, bốn cụm từ khoá như đã nêu ở trên chính là yêu cầu bắt buộc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với hoạt động SXKD của tất cả các thành phần kinh tế nói chung và đương nhiên là có TKV trong đó.

Nói đến “Minh bạch” bởi TKV là một trong những Tập đoàn 100% vốn Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đồng thời là một trong những trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì vậy, yêu cầu đầu tiên và tiên quyết đặt ra là mọi hoạt động SXKD của Tập đoàn đều phải minh bạch, công khai từ giá thành hòn than, giá thành khoáng sản, giá thành điện… Còn “Bình đẳng” là muốn đề cập đến sự bình đẳng giữa Công ty mẹ - Tập đoàn với các đơn vị thành viên, các công ty con; giữa các đơn vị thành viên với nhau; giữa Tập đoàn, các đơn vị thành viên với các đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh tế, giao dịch… “Hiệu quả” là yếu tố được Tập đoàn đặt lên hàng đầu mà cụ thể là trong vấn đề sử dụng nguồn vốn Nhà nước, đầu tư các dự án và mọi hoạt động SXKD nhất định phải có hiệu quả, chỉ có hiệu quả ít hay nhiều còn tuỳ thuộc vào từng điều kiện và trong từng hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Quan trọng nhất cũng là gốc rễ của mọi vấn đề chính là phải “Tuân thủ pháp luật”, mọi hoạt động SXKD phải

đảm bảo đúng theo những quy định của Luật và tinh thần thượng tôn pháp luật luôn là yêu cầu số 1 đối với Tập đoàn.

3.Được biết, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV vừa qua - một trong những kỳ họp quan trọng với chương trình nghị sự dày đặc. Ông là Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham dự và đóng góp một số ý kiến có liên quan mật thiết đến các hoạt động SXKD của Tập đoàn TKV tại kỳ họp này. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Đánh giá một cách khái quát nhất, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV là kỳ họp thành công ở nhiều phương diện, đặc biệt là tính dân chủ của nghị trường ngày càng được phát huy khi tăng thời lượng cho các đại biểu tranh luận, chất vấn, phản biện sâu đi tới mọi góc độ, kể cả những khía cạnh hóc búa của vấn đề. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào thời điểm nước ta tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 rất thành công. Là Đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ninh, theo phân công, tại nghị trường, tôi đã tham gia ý kiến vào một số Luật như Luật quy hoạch, Luật đo đạc bản đồ và một số dự án Luật khác tham gia ở Tổ và được đánh giá cao. Trong đó, tôi tâm đắc nhất chính là bài tham luận của mình về phát triển KT - XH Việt Nam năm 2018, nhấn mạnh về các chính sách thuế, phí sao cho phù hợp và được Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình đến các góc cạnh của vấn đề. Tôi mong muốn với những đóng góp xuất phát từ thực tiễn của mình sẽ phần nào giúp Quốc hội bổ sung hoàn chỉnh các nghị quyết, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ KT - XH và các dự án luật.

4.Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020. Lộ trình ấy đã được Tập đoàn hiện thực hóa như thế nào rồi thưa ông?

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2006/QĐ - TTg ngày 12/12/2017, theo tôi, đây là quyết định rất quan trọng, minh chứng bước đi cụ thể của TKV nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 Hội nghị TW5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Mặt khác, Đề án tái cơ cấu đã được TKV xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cũng như tình hình cụ thể của Tập đoàn như các nguồn lực về tài nguyên, tài chính, công nghệ… Vì vậy đây là đề án có tính khoa học và thực tiễn cao, là cơ sở để Tập đoàn tái cơ cấu, sắp xếp lại sản xuất ngay từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, tạo động lực mới cho phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả SXKD.

Hiện nay, BTV Đảng uỷ, HĐTV Tập đoàn đã có Nghị quyết để triển khai quyết định này, đồng thời xây dựng một kế hoạch với từng phần việc cụ thể từ nay đến năm 2020 để thực hiện Đề án, bám sát định hướng là tiến tới một TKV với mô hình tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động hiệu quả, bền vững; Công ty mẹ - Tập đoàn sẽ cổ phần hoá vào năm 2019 và sau năm 2020, TKV sẽ trở thành Tập đoàn đa sở hữu có mô hình tổ chức tinh gọn, năng suất cao, hiệu quả dựa trên ba ngành nghề kinh doanh cốt lõi là than, khoáng sản - luyện kim, điện lực… Về lộ trình, Tập đoàn đã báo cáo với Bộ Công Thương và sau khi được Bộ chủ quản phê duyệt kế hoạch này sẽ là căn cứ để TKV bám sát triển khai thực hiện.

5. Đã được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ở rất nhiều hội nghị hay trong những lần đi kiểm tra thực tế ở cơ sở, một trong những vấn đề tôi thấy ông luôn đau đáu chính là câu chuyện làm sao thu hút được thợ lò để đảm bảo cho hành trình phát triển dài của TKV thời gian tới. Ông có thể chia sẻ về điều này?

Theo quan điểm của tôi, muốn thu hút, “giữ chân” thợ lò, đã đến lúc từ Tập đoàn đến các đơn vị cần phải thay đổi tư duy, phải tiếp cận ngày càng gần hơn theo xu hướng của thế giới đó là mỏ hiện đại, mỏ xanh, mỏ sạch và có điều kiện làm việc an toàn nhất. Trên thực tế, có thể thấy rằng, những năm qua, đời sống của người lao động, đặc biệt là thợ lò đã được TKV chăm lo ngày càng đầy đủ, chu đáo từ việc khuyến khích tiền lương, thu nhập cho đến việc đầu tư công nghệ để thiết thực cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện đi lại trong lò. Nhưng vấn đề đặt ra là tỷ lệ thợ lò bỏ việc vẫn tăng và việc thu hút thợ lò còn gặp nhiều khó khăn. Gốc rễ của vấn đề chính là do đặc thù môi trường làm việc trong hầm lò có tiềm ẩn nhiều rủi ro, không gian làm việc chật hẹp, dễ xảy ra tai nạn hơn các ngành nghề khác. Vì thế, với vai trò là Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, tôi đang bám sát theo 5 vấn đề cốt lõi để chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Thứ nhất và quan trọng hàng đầu là phải cải thiện điều kiện làm việc, tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn để bản thân thợ lò thấy rằng - đó là nơi đáng làm việc, đáng cống hiến hết mình. Thứ hai, trả mức lương xứng đáng cho thợ lò, phù hợp với cống hiến của họ. Thứ ba, làm sao thúc đẩy và chăm lo cho đời sống của thợ lò cũng như gia đình họ ngày càng khấm khá hơn. Thứ tư, luôn tôn trọng, bình đẳng với người thợ nhưng vẫn phải đảm bảo những nguyên tắc nhất định; phải đặc biệt quan tâm đến việc ứng xử sao cho phù hợp với thợ lò và hài hoà mối quan hệ lao động trong đơn vị. Thứ năm, cần từng bước xây dựng được văn hoá cộng đồng với những nét riêng cho thợ lò.

6.Thưa ông, một trong những vấn đề thời gian gần đây dư luận đặc biệt quan tâm là xung quanh việc nhiều cơ quan báo chí đưa tin Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Tập đoàn TKV. Xin ông cho biết thêm?

Ngay sau khi có Kết luận Thanh tra Chính phủ, ngày 15/11/2017, BTV Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/ĐU về việc thực hiện Kết luận số 2810/KL-TTCP, theo đó quyết nghị và giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, đồng thời tập trung báo cáo, giải trình những vấn đề mà Tập đoàn còn có những ý kiến khác nhau với Kết luận Thanh tra Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

7.Năm mới 2018 đang mở ra với cơ hội và thách thức song hành. Trên cương vị Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ông có những nhắn nhủ và giao những mục tiêu cụ thể nào cho ban lãnh đạo điều hành cũng như CBCNVC toàn Tập đoàn?

Ngày 11/1/2018 vừa qua, BCH Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/ĐU về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018” với những mục tiêu và nội dung cụ thể để ban lãnh đạo điều hành cũng như CBCNVC toàn Tập đoàn bám sát thực hiện. Nói một cách khái quát nhất trên cương vị là Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, CBCNVC toàn Tập đoàn tập trung: (1) Triển khai Đề án tái cơ cấu TKV đảm bảo kế hoạch, tiến độ, đúng mục tiêu yêu cầu của Đề án, không để tác động lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. (2) Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trên tinh thần xuyên suốt “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”. (3) Khắc phục những tồn tại, hạn chế của 2017; nêu cao vai trò của người đứng đầu trong mọi hoạt động. (4) Hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên phải vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu trên mọi hoạt động. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải trở thành trọng tâm lãnh đạo các hoạt động SXKD. Kiên quyết không để xảy ra các vi phạm trong công tác cán bộ. (5) Tổ chức Công đoàn và các tổ chức quần chúng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy đảng, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. (6) Quan tâm và chỉ đạo có hiệu quả tới công tác cải thiện điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động; từ đó TKV có một môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hài hòa. (7) Tiếp tục nâng cao hình ảnh TKV với các bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác, bạn hàng và nhân dân cả nước.

8.Và chắc chắn với truyền thống quý báu riêng có đã được gìn giữ và bồi đắp qua rất nhiều thế hệ của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam - truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, những người thợ mỏ TKV sẽ luôn vững vàng, không bao giờ chùn bước trước khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao phải không, thưa Chủ tịch?

Đúng vậy, với TKV, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân vùng mỏ luôn được cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn kế thừa và tiếp tục vun đắp. Điều đó được minh chứng bởi không phải đây mới là giai đoạn khó khăn của TKV. Với Tổng Công ty Than trước đây và Tập đoàn hiện nay có lẽ cứ chu kỳ 5 năm một lần, TKV lại gặp khó, đặc biệt là giai đoạn khó khăn liên tục từ năm 2012 đến nay đã tác động lớn đến SXKD của Tập đoàn. Đứng trước những thách thức như vậy, tập thể CBCNVC toàn Tập đoàn đã cùng chung sức đồng lòng, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn cũng luôn nỗ lực tìm tòi những hướng đi mới, có những quyết sách kịp thời, phù hợp trong từng giai đoạn. Tôi tin tưởng rằng, với kết quả đã đạt được và những bài học quý báu trong năm 2017 cùng tinh thần luôn thẳng thắn nhìn nhận vào những điểm còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, năm 2018, Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục phát huy, nhân lên sức mạnh truyền thống với nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch HĐTV Tập đoàn!

(Nguồn: Vinacomin.vn)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay6,203
  • Tháng hiện tại35,231
  • Tổng lượt truy cập8,803,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây