Đoàn đại biểu cán bộ, ĐVTN huyện đoàn Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thăm Công ty. - Website Than Mạo Khê